AZ Verzekeringen

Privacy Statement AZ Verzekeringen

AZ Verzekeringen respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen.

Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.Ons privacybeleid

Persoonsgegevens worden binnen AZ Verzekeringen verwerkt in overeenstemming met de

wet bescherming persoonsgegevens en de gedragscode verwerking persoonsgegevens

financiële instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de wet bescherming

persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars.Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens.

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van

overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en

integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen

voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uiteraard worden gegevens verwerkt in overeenstemming

met de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig.

Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende de gezondheid bij de aanvraag van

sommige financiële diensten, zoals een levensverzekering. Als wij daarnaast gegevens van

een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd.

Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens

het betreft. Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten

kan worden gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden van een klant. Wij zullen

alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de

aanvraag van een financiële dienst.Het gebruik van deze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te

beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen,

zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Als u onze website bezoekt om informatie te

verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens door ons verzameld en opgeslagen worden om de

gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Internetsites van derden Op de

internetsites van ons kunt u hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Deze

pagina is daarop niet van toepassing. AZ Verzekeringen draagt ook geen enkele

verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang

van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement

van de site die u bezoekt.